Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Kvinesdal - Trafikksikker kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Trafikksikker kommuneKvinesdal kommune er sertifisert som Trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.Det innebærer at kommunen driver et systematisk trafikksikkerhetsarbeid i alle enheter.

Takk til Nullvisjonen i Lister v/ Torstein Salvesen og Trygg Trafikk v/ Ole Rath for godt samarbeid i det viktige arbeidet med trafikksikkerhet!

På bildet under mottar ordfører Per Sverre Kvinlaug og rådmann Camilla Dunsæd plakettet "Trafikksikker kommune" av Trygg Trafikk v/Ole Rath.

 

 

Trafikksikker kommune mottak plakett

Bli med på sykle til jobben!

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Kvinesdal kommune er også i år med på "Sykle til jobben" - 19. april går startskuddet for Sykle til jobben – konkurransen der alle er stjerner. Temaet i år er ”den norske hverdagssyklisten”. Alle innbyggerne kan delta!

Nysgjerrigperprosjektet

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Nysgjerrigper2Uke 11 og12 holder alle elevene på mellomtrinnet i Kvinesdalskolen på med ulike forskningsprosjekt.

Ordfører Per Sverre Kvinlog tok initiativ til dette prosjektet og fikk full oppslutning fra bygdas rektorer og lærere. Prosjektene skal være forskningsinspirert og følge en metodikk som kalles Nysgjerrigpermetoden.

Nysgjerrigperprosjektet - Besøk på Vitensenteret

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Nysgjerrigperprosjekt 5Fredag 31.3 besøkte de to gruppene som av juryen ble kåret til vinnere i Nysgjerrigper prosjektet Vitensenteret i Arendal. Og det ble en tur som absolutt motiverte til mer undring (som var hovedfokus i prosjektet). Elevene hadde egen guide med seg store deler av dagen.

Godt resultat for Kvinesdal kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Foreløpig netto driftsresultat for Kvinesdal kommune for 2016 er på 27,5 mill. kroner. Det er anbefalt at netto driftsresultat bør være minst 1,75 %. For Kvinesdal kommune er netto driftsresultat 4,5 prosent.


Det endelige resultatet blir først klart når regnskapet er ferdig revidert. Årsberetning og regnskap med endelig resultat for 2016 behandles av kommunestyret i slutten av mai 2017.

Netto driftsresultat ble høyere enn budsjettert. Økningen i netto driftsresultat skyldes hovedsakelig høyere frie inntekter, resultater på finanspostene samt mindreforbruk i driften.

Økte skatteinntekter (inkluder eiendomsskatt) har bidratt til at frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er 7,6 mill. høyere enn opprinnelig budsjett. Netto på finansposter er 2,2 mill høyere enn budsjettert.
- Det mest gledelige med årets resultat er mindreforbruket i den samlede tjenesteproduksjonen. Et mindreforbruk på 12,2 millioner kroner i tjenesteenhetene forteller at vi har ledere og ansatte som følger opp politiske vedtak, med sterkt fokus på økonomi, effektiv tjenesteproduksjon og gode tjenester, presiserer rådmann Camilla Dunsæd og ordfører Per Sverre Kvinlaug.
- Vi gleder oss over fjorårets resultat, samtidig er prognosene for de neste årene mer utfordrende enn tidligere. Det er viktig at vi har en bærekraftig økonomi som gir oss et handlingsrom for å utvikle kommunen videre, legger de til.

Kvinesdal kommune har investert i flere nye formålsbygg i perioden, blant annet Kvinabadet, og kommunen har en lånegjeld på 440 mill kr per 31.12.16. Netto lånegjeld er 74 000 kr pr innbygger, mens landssnittet er 57 000 kr pr innbygger.