Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Enhetsleder/rektor 100% vikariat med mulighet for fast stilling (ID 1185)

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Søknadsfrist: 06.05.18

 Vesterdalen skole søker etter ny:

Enhetsleder/rektor 100% vikariat med mulighet for fast stilling
(ID 1185)

Fra 01.08.18. t.o.m. 31.07.19

Vil du jobbe i en vakker, vennlig og vågal kommune, delta i et åpent, inkluderende og aktivt lokalsamfunn, og arbeide i en skole som er preget av målrettet fokus, godt humør og positivt samarbeid – så har du sjansen nå!

Kvinesdalsskolens satsinger er videreutvikling av områdene ledelse, grunnleggende ferdigheter, læringsmiljø og samarbeid. Kvinesdal kommune er språkkommune med vekt på skriving på fagenes premisser.
Det er et veldig godt samarbeid mellom rektorene i kommunen, og mellom skolene og barnehagene.
Vesterdalen skole har ca. 70 elever på 1. – 7. årstrinn.
Vi arbeider målbevisst for å tilrettelegge for økt læring og positive relasjoner mellom alle på skolen. Høy fagkompetanse, god klasseledelse, tett samarbeid og et positivt elev-syn preger skolen vår.

Skolen ligger i naturskjønne omgivelser på Breimoen, (ca. 10 min. fra Liknes), har gode fasiliteter, og har et stort og flott uteområde.
Kvinesdal kommune kan også tilby to bedriftshytter på Knaben for sine ansatte.

For mer informasjon om skolen, se http://vesterdalen.skole.no/

Skolen er en egen tjenesteenhet med utstrakte fullmakter, og rapporterer direkte til rådmannen. Skolens administrasjonsressurs er f.t. ca. 75 %.

I den administrative delen av stillingen inngår følgende ansvarsområder:

 • Lede det pedagogisk utviklingsarbeid
 • Ansvar for timeplaner og vikarordning
 • Elevsaker og samarbeid med foresatte
 • Personalansvar
 • Økonomi

Vi ønsker en Rektor som:

 • Har godkjent pedagogisk utdanning
 • Vil være leder og pedagogisk inspirator
 • Gode ikt –kunnskaper og systemforståelse
 • God evne til samarbeid og kommunikasjon.
 • Resultatorientert, med fokus på måloppnåelse og videreutvikling.
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi kan tilby:

 • En spennende og interessant lederstilling
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger
 • Elever og ansatte som tar vare på hverandre

Enhetsleder ansettes i stk. 9451. I.h.t. Hovedtariffavtalen kap.3.4.0 punkt 2 skjer lønns¬fastsettelsen lokalt ved tilsetting. Det ansettes på kommunale vilkår i henhold til lov, forskrift, avtaleverk, lederavtale og stillingsbeskrivelse. Medlemskap i KLP med 2% pensjonsinnskudd.

Søknad sendes på elektronisk skjema; https://www.kvinesdal.kommune.no elektronisk søknadsskjema finner du her.
Eller med vedlagt CV til Kvinesdal kommune, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal.

Søknadsfrist: 06.05.18.
Politiattest kreves.

Søkere må regne med å bli kalt inn til intervju.
Ønsker du nærmere opplysninger, ta gjerne kontakt med:
Kommunalsjef Geir Bruli, tlf. 908 74 010, eller Enhetsleder/rektor Ingjerd Sindland, tlf.: 480 34 670.

NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen. Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. § 25 i Offentleglova.