Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Arealplanlegger 100% fast (ID 1184)

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Søknadsfrist: 03.05.18

 Plan- og miljøenheten utfører tjenester innen fagområdene arealplan, byggesak, prosjektledelse bygg og anlegg, oppmåling, kartarbeid, landbruk og miljø. 

Vi har et bredt sammensatt og dyktig fagmiljø hvor vi nå har følgende stilling ledig:

Arealplanlegger 100 % fast stilling (ID 1184)

Hovedoppgaver:

  • Utarbeidelse og saksbehandling av kommunale arealplaner
  • Saksbehandling av private reguleringsplaner
  • Digital planfremstilling
  • Planfaglig veiledning til utbyggere og publikum
  • Utredningsoppgaver og prosjektarbeid

Vi søker etter en person som har:

  • Relevant utdanning fra høgskole eller universitetsnivå
  • God kunnskap innen IKT/GIS
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
  • Evne til å samarbeide, ta initiativ og arbeide selvstendig

Dokumentert lang og relevant erfaring kan veie opp for manglende formell kompetanse. Personlig egnethet vil bli vektlagt

Arbeidstaker for stillingen tilsettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler.

Vi tilbyr deg utfordringer der du har mulighet til å utvikle deg videre med spennende oppgaver, et godt etablert arbeidsfellesskap med høy faglig standard, fleksitid og et trivelig arbeidsmiljø. Vi har også gode pensjonsordninger i KLP.

Vil du vite mer om stillingene, ta kontakt med enhetsleder Chris Michelsen på tlf. 38 35 28 55 / 977 23 540.
Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Ledige stillinger finnes på www.kvinesdal.kommune.no. Snarvei til søknadsskjema finner du her.
Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer ettersendes ved forespørsel eller fremlegges ved innkalling til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist: 3. mai 2018

NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen. Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentleglova.