Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Ambulerende aktivitør 80% prosjektstilling (ID 1176)

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Søknadsfrist: 28.03.18

 Spennende stilling på Livsgledehjemmet: Kvinesdal bo og dagsenter:

Ambulerende Aktivitør prosjektstilling 80 % (ID 1176)
Ledig fra snarest og frem til 1. juni 2019

Kvalifikasjonskrav:

Fagbrev som aktivitør. Må ha god kjennskap til arbeid med personer med demens.
- Bør ha gjennomført Myskjaskole og ABC musikkbasert miljøbehandling.

Organisasjonsmessig plassering:

Stillingen er direkte underlagt avdelingsleder ved Dagsenteret for personer med demens.

Ambulerende aktivitør, ansvar og oppgaver:

Planlegge, lede og gjennomføre aktiviteter

 • Tilrettelegge og gjennomføre aktiviteter som stimulerer til vedlikehold/bedring av beboernes fysiske, psykiske og sosiale funksjonsnivå og åndelige behov
 • Være ansvarlig kontaktperson for aktivitetsarbeidet
 • Utarbeide aktivitetsplan for sykehjemmet ut fra beboernes interesser, etter avtale med primærkontakt evt leder
 • Ansvar for gjennomføring av aktivitetsplanen. Jobbe for faste aktiviteter i samarbeid med frivillige og avdelingene
 • Markedsføre og gjør aktivitetsplan kjent for pasienter, pårørende og ansatte gjennom tilgjengelige kommunikasjonsmedier
 • Veilede og inspirere de ansatte til å ha fokus på aktivitetsarbeid
 • Veilede primærkontakt til å legge til rette for aktiviseringsprosesser i forhold til enkeltbeboere
 • Være kontaktperson til pårørende i aktivitetsarbeidet

Være nytenkende og se mulighetene for aktivitetsarbeidet

 • Åpen for nye aktivitetstilbud som kan engasjere
 • Åpen for innspill fra ansatte om egnede aktivitetstilbud
 • Bruke elektroniske hjelpemidler i aktivitetsarbeidet 
 • Bidra aktivt i utviklingsprosesser
 • Fremme normal døgnrytme for personer med demens, samt langtidsbeboere ved omsorgssenteret.
 • Implementering av «personsentrert omsorg»
 • Ivaretakelse av behovet for fysisk aktivitet, jfr. Folkehelseperspektivet
 • Støtte og veilede personalet, slik at de blir trygge på å utføre miljøbehandlingstiltak på egenhånd
 • Utarbeid samarbeide med aktuelle frivillige lag og organisasjoner
 • Sikre et godt system for miljøbehandling, spesielt musikk; Slik at personalet kan gjennomføre metoden blant annet musikkbasert miljøbehandling

Annet

 • Nytenkende og kreativ
 • Være kontaktperson for andre bestemte oppgaver i samråd med leder
 • Bidra i det tverrfaglige samarbeidet på arbeidsstedet
 • Medvirke til det systematiske HMS-arbeidet (jfr. arbeidsmiljøloven).
 • Må være fleksibel i forhold til arbeidstid
 • Stabilitet og fleksibilitet er viktig for stillingen
 • Tar ansvar og følger opp
 • Jobbe selvstendig og i team
 • Gode norsk kunnskaper skriftlig og muntlig
 • Politiattest kreves

Kontaktperson er Siv Galdal Olsen avd. leder dagsenter.

Søknadsfrist: 28.03.18

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i KLP med 2% pensjonsinnskudd.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk på www.kvinesdal.kommune.no, snarvei til eelktronisk søknadsskjema finner du her.
Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer ettersendes ved forespørsel.

NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen.
Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentleglova.