Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Regnskapskontrollør 100% fast (ID 1174)

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Søknadsfrist: 28.03.18

Økonomiavdelingen:

Regnskapskontrollør til arbeidsgiverkontroll – 100% fast (ID 1174) 

Ønsker du å jobbe som kontrollør med et bredt spekter av regnskapsmessige og juridiske problemstillinger?
Kvinesdal kommune har ansvaret for arbeidsgiverkontroll av arbeidsgivere i Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal Sirdal og Åseral kommune.
En av våre oppgaver er å informere og veilede arbeidsgiverne og arbeidstakerne til riktig forståelse av lover og regler. Vi er en arbeidsplass med høyt faglig engasjement.
Som kontrollør vil du ha et vesentlig ansvar for å avdekke misligheter og brudd på skattelovgivningen, herunder svart arbeid og arbeidskriminalitet. Vi søker deg som kan tenke deg både å stille krav og veilede arbeidsgiverne i distriktet.

Arbeidsoppgaver:

 •  Gjennomføre kontroller (bokettersyn), også ved kontrollbesøk hos arbeidsgiverne
 •  Utarbeid skriftlige rapporter etter kontrollene
 •  Informere og veilede arbeidsgiverne

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Minimum bachelorgrad i økonomi-, regnskaps- eller revisjonsfag
 •  Relevant praksis fra arbeidsgiverkontroll eller revisjonsarbeid
 • God erfaring med bruk av Excel og IKT verktøy generelt
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:

 • For å lykkes i jobben er det avgjørende at du har gode analytiske evner og god regnskapsforståelse. Det innebærer at du raskt identifiserer komplekse problemstillinger og anvender regelverket for å ta en beslutning
 • Du er selvstendig og resultatorientert. Hos oss betyr det at du er strukturert og pålitelig. Du evner å gjøre effektive vurderinger og prioriterer på en hensiktsmessig måte, samtidig som arbeidet holder god kvalitet
 •  Du er faglig interessert og tar ansvar for å holde deg oppdatert innen fagfeltet. Det er viktig for oss at du er raus med å dele kompetanse, og tar initiativ til å forbedre fagområdet
 • Du kan både stille krav til og veilede arbeidsgiverne

Vi kan tilby:

 • Interessante, utfordrende og samfunnsnyttige oppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter i et godt faglig miljø
 • Et godt etablert arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • Fokus på et godt arbeidsmiljø
 • Fleksitid
 • Gode pensjonsordning i KLP

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i KLP med 2% pensjonsinnskudd.
Søkere oppfordres til å søke elektronisk på www.kvinesdal.kommune.no dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer ettersendes ved forespørsel. Elektronisk søknadsskjema finner du her. 

Søknadsfrist: 28.03.2018
Kontaktinformasjon:
Kristin Senland Bjelland, Fagleder 38 35 28 21
Ingunn Omland, Skatteoppkrever 901 42 571
Ove Ege, Økonomisjef 920 81 397
Arbeidssted er Kvinesdal kommune med tiltredelse etter 1.juni 2018.

NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen.
Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentleglova.