Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Enhetsleder Plan- og miljøenheten (ID 1120).

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Søknadsfrist: 03.12.17

Enhetsleder Plan- og miljøenheten (ID 1120)

Vakre, vennlige og vågale Kvinesdal har 6000 innbyggere og vi ønsker en offensiv samfunnsutvikling som legger til rette for befolkningsvekst. Vi søker etter en engasjert enhetsleder som vil være med å utforme Kvinesdalsamfunnet fremover. Stillingen er ledig fra 01.01.18. Enheten er en av totalt 17 tjenesteenheter i Kvinesdal kommune. Enhetens ansvarsområder er plan- og utbyggingsoppgaver, miljø, landbruk, skogbruk, bygge og delingssaker, oppmåling, vilt- og fiskeforvaltning.

Enhetsleder har overordnet ansvar for enheten etter kommunes styringsmodell.

Ansvaret omfatter:
- Kvalitet og brukerfokus
- Økonomi
- Menneskelige ressurser
- Samarbeid og utvikling
- Samfunn

Stillingen er selvstendig og byr på spennende utfordringer. Enhetens
arbeidsområder er sentrale i utvikling av lokalsamfunnet. Stillingen inngår i
kommunens lederforum. Saksbehandling innenfor enhetens ansvarsområde må påregnes.

Vi søker etter en person som har:
- Relevant høyere utdanning fra høgskole eller universitetsnivå
- Erfaring og/ eller utdanning innen administrasjon, ledelse og økonomi.
- God evne til å samarbeide, ta initiativ og arbeide selvstendig.
- Resultatorientert, med fokus på måloppnåelse og videreutvikling.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Lønn etter avtale. For øvrig ansettes det på kommunale vilkår i samsvar med lov, forskrift, avtaleverk, lederavtale og
stillingsbeskrivelse.

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta kontakt med kommunalsjef Jostein Røyseland eller enhetsleder Tor Arne Eiken, tlf. 38 35 77 00.

Søkere oppfordres til å søke på vårt elektroniske søknadsskjema. Eventuelt kan søknad sendes Kvinesdal kommune, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal.

Søknadsfrist: 03.12.17

Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer ettersendes ved forespørsel.

NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen. Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentleglova.