Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Hjelpepleier/ helsefagarbeider/ omsorgsarbeider 80% fast stilling som våken nattevakt (ID 1109)

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Søknadsfrist: 23.08.17

Boligbaserte tjenester yter og administrerer kommunale tjenester i bofellesskap og til personer i egen bolig. Det ytes målrettet miljøarbeid i form av omsorg, tilsyn, helsehjelp, praktisk bistand, praktisk bistand og opplæring og fritidsaktiviteter. Bistanden er individuelt tilpasset ut i fra vedtak.
Enheten består av 5 bofellesskap for mennesker med utviklingshemming, i tillegg til Ungdomspaviljongen, som er en bolig for barn og unge med ulike utviklingshemminger. Avlastningsbolig for barn er et tilbud under Ungdomspaviljongen.

Vi kan tilby:
Spennende arbeidsoppgaver i en enhet i utvikling. Vi legger til rette for kompetanseutvikling og læring, og utfordrer din kreativitet.

Vi søker nå nye medarbeidere som skal ha tilsyn med et barn på dagtid i barnehage, hjemme på ettermiddag og natt i hjemmet. Barnet bor hos sine foreldre. For stillingene på dag/kveld vil helgearbeidet foregå i en av boligene i enheten for Boligbaserte tjenester.

Boligbaserte tjenester har følgende fast stilling ledig:

Hjelpepleier/helsefagarbeider/omsorgsarbeider 80 % våken nattevakt (ID 1109)

Ledig fra snarest
Arbeid hver 3.helg.

Krav:

• Aut. Hjelpepleier/helsefagarbeider/omsorgsarbeider
• Stabilitet
• Fleksibel
• Kreativ
• Samarbeidsvillig
• Strategisk og løsningsorientert
• Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
• Førerkort klasse B, for manuell gir
• Politiattest må fremvises før tiltredelse
• Må kunne disponere egen bil
• Personlig egnethet og erfaring fra lignende arbeid tillegges stor vekt

For nærmere opplysninger kontakt avd. leder Hildegunn Wikøren på telefon 469 38 851

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, regler og avtaleverk. Medlemskap i KLP med 2% pensjonsinnskudd.

Søkere oppfordres til å søke på vårt elektroniske søknadsskjema 
Evt. kan søknad sendes: Kvinesdal kommune, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal.

Søknadsfrist: 23.08.17

NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen.
Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentleglova.