Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Enhetsleder (ID 1107)

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Søknadsfrist: 25.08.17

Kvinesdal kommune er sentralt beliggende i vestre Vest-Agder og har ca. 6000 innbyggere. Kommunen har vakre naturområder med rik adgang til opplevelser både sommer og vinter. Kvinesdal har et desentralisert og godt utbygd barnehage- og skoletilbud. I tillegg har bygda et allsidig og rikt kultur- og fritidstilbud. Kommunen har bl.a. hytte for ansatte på Knaben og et aktivt bedriftsidrettslag. I kommunens langsiktige kommuneplan er hovedmålet å øke folketallet til 6722 innen 2022, og vår hovedstrategi er å satse på bolyst og egen attraktivitet.

Følgende stilling er ledig for snarlig tiltredelse:

Enhetsleder for Informasjonsenheten (ID 1107)

Enheten er en av totalt 16 tjenesteenheter i Kvinesdal kommune.

Enheten er ny og dannet ved å slå sammen Servicekontoret og deler av tidligere Støttetjenesten. Hovedoppgavene ligger innen områdene:

• Informasjon inkl. turistinformasjon
• Kommunens hjemmeside og sosiale medier
• Post/arkiv
• Servicekontor
• Politisk sekretariat
• Merkantile tjenester
• Fakturering
• Regelstyrt saksbehandling for andre enheter
• Telefoni

Det vil bli lagt stor vekt på faglig og kulturell utvikling av den nye enheten.

Ansvar og myndighetsområder
Digitalisering og bruk av IKT
Informasjonsarbeid
Daglig operativ ledelse av enheten
Personalansvar 
Budsjett- og økonomiansvar 
Utvikle bedre tjenester innenfor eksisterende økonomiske rammer 
Offentlig rett som forvaltningslov og offentlighetslov

Kvalifikasjoner
Ledererfaring 
Kunnskap om informasjons- og kommunikasjonsarbeid 
Kjennskap til digitalisering og forståelse for elektronisk saksbehandling 
Interesse for bruk av dataverktøy 
Erfaring med omstillings- og utviklingsarbeid
God rolleforståelse for forholdet mellom politisk og administrativ ledelse

Utdanning
Høgskole/universitetsutdanning

Egenskaper
Vi ønsker en leder som gjennom involvering, motivering og helthetlig ledelse kan bidra til innovasjon, nytenkning og gjennomføringskraft.

Muntlig og skriftlig framstillingsevne, samt personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt ved tilsetting.

Vi tilbyr
En spennende jobb i en utviklingsorientert organisasjon
Trivelige kollegaer
Lønn etter avtale
Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Om arbeidsgiveren
Kvinesdal kommune har høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner - både på egne og samfunnets vegne. Våre medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv.

Kvinesdal kommune - kanskje ditt viktigste valg

Lønn fastsettes ved tilsetting. For øvrig ansettes det på kommunale vilkår i samsvar med lov, forskrift, avtaleverk, lederavtale og stillingsbeskrivelse.

Søknad sendes på vårt elektroniske søknadsskjema.
Eventuelt kan søknad vedlagt CV sendes: Kvinesdal kommune, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal.

Søknadsfrist: 25.08.17

Nærmere opplysninger ved henvendelse til kommunalsjef Jostein Røyseland eller rådmann Camilla Dunsæd, tlf. 38 35 77 00.

 NB!
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen. Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentlighetsloven.