Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Syke-/ vernepleierstudent ca. 14,32% fast (ID 1103)

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Søknadsfrist: 09.08.17

Åpen omsorg og rehabilitering, avd. Feda omsorgssenter har følgende stilling ledig:

Syke-/vernepleierstudent ca. 14,32 % fast (ID 1103)
Ledig fra 01.09.17

2 delt turnus med arbeid hver 3. helg.

Feda omsorgssenter består av 5 omsorgshybler og 5 omsorgsleiligheter med heldøgnbemanning som yter hjemmebaserte tjenester. På omsorgssenteret er det også et dagsenter som har åpent mandag og onsdag hver uke.

Krav:

• Påbegynt bachelor i sykepleie/vernepleie
• Stabilitet
• Fleksibel
• Kreativ
• Samarbeidsvillig
• Strategisk og løsningsorientert
• Personlig egnethet
• Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
• Førerkort klasse B
• Må kunne gi medisiner
• Politiattest må fremvises

Det vektlegges at søker:
• Er positiv og motivert
• Kan arbeide selvstendig og mål- og resultatrettet
• Har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter

Egen avlønningssystem for syke-/vernepleierstudenter i Kvinesdal kommune.
Stipendordning ved 6 ukers jobb i sommer.

Ved nærmere opplysninger kontakt avd. leder Randi Nielsen tlf. 38 35 06 99
Tilsetting skjer etter gjeldende lover, regler og avtaleverk. Medlemskap i KLP med 2% pensjonsinnskudd.
Søkere oppfordres til å søke på vårt elektroniske søknadsskjema
Evt. kan søknad sendes: Kvinesdal kommune, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal.

Søknadsfrist: 09.08.17

NB!
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen.
Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentleglova.

 

 

STIPEND TIL STUDENTER

Kvinesdal kommune v/Pleie- og omsorgstjenesten tilbyr et årlig stipend til studenter innen sykepleie og vernepleie som inngår avtale om helgestilling i enten institusjon, hjemmetjenesten eller tjenester rettet mot habilitering (blant annet PU). Stipendet er i tillegg til ordinær lønn.

Vi kan tilby:
1. års studenter: Kr. 10.000,- i stipend + lønn som assistent
2. års studenter: Kr. 12.000,- i stipend + lønn som assistent
med 8 års ansiennitet
3. års studenter: Kr. 15.000,- i stipend + lønn som fagarbeider
med 8 års ansiennitet

Retningslinjer for ordningen:

- Ordningen iverksettes fra 01.01.2009.
- Ansettelse gjelder minimum hver 3. helg.
- Ansettelse i henhold til lov- og avtaleverk for kommunalt tilsatte.
- Arbeidsavtale gjelder skoleåret + 6 uker i påfølgende sommerferie, i 100 % stilling.
- Utbetaling av stipend: utbetaling kun x 1pr år påfølgende september, etter dokumentert bestått eksamen og fullført 6 uker på sommeren

NB! Dokumenterte utgifter vedr. studiet må legges med når stipendet skal utbetales, ellers må det betales skatt ved utbetalt stipend. (må tilsvare stipendets størrelse)

Du kan kontakte følgende for mer informasjon:

Enhetsleder Line Daastøl:
- Epost:
- Tlf: 38 35 76 00