Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Sykepleier 60% sv. vikariat (ID 1102)

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Søknadsfrist: 09.08.17

Åpen omsorg og rehabilitering, avd. Feda omsorgssenter har følgende stilling ledig:

Sykepleier 60 % svangerskapsvikariat (ID 1102)
Ledig fra 01.09.17 – 01.08.18

2 delt turnus med arbeid hver 3. helg.

Feda omsorgssenter består av 5 omsorgshybler og 5 omsorgsleiligheter med heldøgnbemanning som yter hjemmebaserte tjenester. På omsorgssenteret er det også et dagsenter som har åpent mandag og onsdag hver uke.

Krav:

• Aut. sykepleier
• Stabilitet
• Fleksibel
• Kreativ
• Samarbeidsvillig
• Strategisk og løsningsorientert
• Personlig egnethet
• Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
• Førerkort klasse B

Det vektlegges at søker:
• Er positiv og motivert
• Kan arbeide selvstendig og mål- og resultatrettet
• Har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter

 Egen avlønning for sykepleiere i Kvinesdal kommune.

Ved nærmere opplysninger kontakt avd. leder Randi Nielsen, tlf. 38 35 06 99.

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, regler og avtaleverk. Medlemskap i KLP med 2% pensjonsinnskudd.

Søkere oppfordres til å søke på vårt elektroniske søknadsskjema
Evt. kan søknad sendes: Kvinesdal kommune, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal.

Søknadsfrist: 09.08.17

NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen.
Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentleglova.