Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Hjelpepleier/ helsefagarbeider/ omsorgsarbeider 67% fast nattevakt (ID 1101)

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Søknadsfrist: 09.08.17

Åpen omsorg og rehabilitering, avd. Feda Omsorgssenter har 2 stillinger ledig som:

Hjelpepleier/helsefagarbeider/omsorgsarbeider 67% fast, nattevaktstilling (ID 1101)
Ledig fra 01.09.2017

Turnus med arbeid hver 3. helg. Her vil det kunne bli strukturelle endringer, basert på framtidige behov/politiske vedtak.

Feda omsorgssenter består av 5 omsorgshybler og 5 omsorgsleiligheter med heldøgnbemanning som yter hjemmebaserte tjenester. På omsorgssenteret er det også et dagsenter som har åpent mandag og onsdag hver uke.

Krav:

• Aut. Hjelpepleier/helsefagarbeider/omsorgsarbeider
• Stabilitet
• Fleksibel
• Kreativ
• Samarbeidsvillig
• Strategisk og løsningsorientert
• Personlig egnethet
• Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
• Må ha/eller være villig til å ta medisinkurs
• Førerkort klasse B
• Politiattest må fremvises

Det vektlegges at søker:
• Er positiv og motivert
• Kan arbeide selvstendig og mål- og resultatrettet
• Har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter

Ved nærmere opplysninger kontakt avd. leder Randi Nielsen, 38 35 06 99

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, regler og avtaleverk. Medlemskap i KLP med 2% pensjonsinnskudd.

Søkere oppfordres til å søke på vårt elektroniske søknadsskjema
Evt. kan søknad sendes: Kvinesdal kommune, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal.

Søknadsfrist: 09.08.17

NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen.
Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentleglova.