Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Erfaringskonsulent 50% prosjektstilling (ID 1100)

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Søknadsfrist: 03.08.17

Enhet for levekår – Avdeling for psykisk helse

Erfaringskonsulent 50 % prosjektstilling (ID 1100)


Erfaringskonsulent er en ny type ansattfunksjon innenfor helse og sosiale tjenester som rekrutteres ut fra å ha egen erfaringsbakgrunn. Stillingen er ledig fra snarest og 1 år fram, med mulighet for forlengelse avhengig av tilskudd fra Helsedirektoratet.
Har du erfaring med psykisk sykdom og/eller rusavhengighet, eller erfaring som pårørende (barn av) til personer med psykisk sykdom og/eller rusavhengighet som du ønsker å bruke til å videreutvikle tilbudene i kommunen?

Kvalifikasjoner:
Relevant og bearbeidet erfaring innen området rus og/eller psykisk helse.
Kompetanse til å bruke egne erfaringer på en positiv måte, bidra aktivt til å få i gang gode dialoger og være åpen for ulike mestringsstrategier.
Du må ha interesse for og mot til å møte mange interessante og ulike mennesker.

Personlig egnethet for stillingen vil bli særlig vektlagt.

Den som ansettes vil få muligheter til å delta aktivt i utformingen av stillingen.
Hovedarbeidsoppgaver vil være:
- Påvirke bo og tjenestetilbud til målgruppen.
- Delta i og utvikle ulike lærings- og mestringstiltak for målgruppen.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Det må påregnes ettermiddags- og kveldsarbeid enkelte dager. Den som ansettes må kunne disponere egen bil og levere politiattest.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Terese Vidringstad, tlf. 41 80 66 24

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, regler og avtaleverk. Medlemskap i KLP med 2 % pensjonsinnskudd.

Søkere oppfordres til å søke på vårt elektroniske søknadsskjema
Evt. kan søknad med CV sendes: Kvinesdal kommune, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal.

Søknadsfrist 03.08.17

NB!
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen.
Kvinesdal Kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. § 25 i Offentleglova.