Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Aut. hjelpepleier 80% vikariat (ID 1098)

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Søknadsfrist: 04.08.17

Kvinesdal bo og dagsenter

Aut. hjelpepleier 80% vikariat (ID 1098)
Fra 01.09.17 til 31.08.18 (med mulighet for fast ansettelse etter endt vikariat)

Da en av våre hjelpepleiere ønsker å ha et års permisjon for å øke sin kompetanse, har vi ledig et vikariat på 80 %, for tiden på langtidsavdelingen. Det er mulighet for fast arbeid etter vikariatet.

Turnus arbeid inkl helger.

Jobber i team med flotte og dyktige kollegaer. Vi er et livsgledesykehjem og har 9 kriterier som vi jobber etter med våre beboere. Det finnes også dyr på sykehjemmet som vi bruker i livsglede kriteriet, så en kan ikke ha dyreallergi for å jobbe her. Les mer om livsgledesykehjem på livsgledesykehjem.no eller sjekk ut vår facebook side Kvinesdal bo og dagsenter

Kriterier:
• Autorisert hjelpepleier/helsefagarbeider.
• Stabilitet er viktig på et livsgledesykehjem for våre beboere.
• Fleksibel kreves da faglighet står høyt.
• Kreativ trenger vi at du er da vi er livsgledehjem og ønsker mye livsglede for våre beboere.
• Motivert – for jobben kreves.
• Må kunne jobbe selvstendig og strukturert, travel avdeling
• Like å jobbe i team
• Samarbeidsvillig
• Strategisk og løsningsorientert – gode ideer for hvordan vi kan drive avd. bedre for både beboere og kollegaer
• Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
• Endringsvillig
• Politiattest må fremvises
• Personlig egnethet, stabilitet og fleksibilitet vil bli særlig vektlagt

Vi er et sykehjem som skal jobbe mer og mer med miljøbehandling i årene fremover. 

Ved interne søkere kan annen stilling blir ledig.

Kontakt person: Avd. leder Alfred Larsen (kan kontaktes til 20/717) Kontakt person etter 21.7.17 kontakt Kirsti Lie Carlsen 383 57600.

 Tilsetting skjer etter gjeldende lover, regler og avtaleverk. 

Søkere oppfordres til å søke på vårt elektroniske søknadsskjema
Evt. kan søknad sendes Kvinesdal kommune, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal.

Søknadsfrist: 04.08.17

NB!
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen.
Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentleglova.