Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Enhetsleder 100% fast (ID 1082)

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Søknadsfrist: 02.06.17

Vil du jobbe og bo i en vakker, vennlig og vågal kommune, delta i et åpent, inkluderende og aktivt lokalsamfunn og arbeide i en skole som er preget av målrettet fokus, godt humør og positivt samarbeid – så har du sjansen nå! Kvinesdal kommune har ledig 100% fast stilling som enhetsleder ved Voksenopplæringen fra 01.01.18.

Enhetsleder (ID 1082)

Kvinesdal kommune er en ”to-nivå” kommune der enhetsleder er delegert fullt ansvar og myndighet for skolens daglige drift. Kommunalsjef for oppvekst er enhetsleders nærmeste overordnet.
Skolen gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt introduksjonsprogram for bosatte flyktninger i kommunen og har tilbud om toårig eksamensrettet grunnskole for voksne. Opplæringen foregår i hovedsak på dagtid. Skolen har nært samarbeid med flyktningetjenesten i kommunen. Skolen skal delta i et prosjekt med modulbasert læring de neste tre årene og enhetsleder må være villig og interessert i å drive prosjektet framover.

Enhetsleder skal ivareta følgende oppgaver av generell karakter:
• arbeide med utvikling av kvalitet i tilbudet
• utarbeide og følge opp resultatkravene til tjenesteområdet
• overordnet økonomisk styring, oppfølging og rapportering
• personalansvar og personalhåndtering innen eget ansvarsområde, herunder HMS
• arbeide med organisasjonskultur og medarbeiderutvikling
• saksbehandling og oppfølging av politiske saker og vedtak
• opprette og opprettholde god dialog og samhandling med kommunens øvrige tjenesteområder og eksterne samarbeidsparter

Vi ser etter en leder som:
• har erfaring som leder fra relevant organisasjon
• har kompetanse innenfor administrasjon (økonomi, personal og ikt)
• har undervisningserfaring innenfor skolens fagområder
• er mål- og resultatorientert
• er løsningsorientert og fleksibel
• har erfaring med arbeid med mangfoldighet og kulturforskjeller
• er med på å virkeliggjøre skolens visjoner og opprettholde enheten på et pedagogisk og organisatorisk høyt nivå
• er med å videreutvikle et åpent og godt arbeidsmiljø
• er inkluderende
• har fantasi og mot, samt stor arbeidsglede og kapasitet

For nærmere informasjon om stillingen kontakt enhetsleder Vigdis Hunsbedt tlf. 95162554, epost eller konstituert avdelingsleder Raymond Olsen tlf. 97528902, epost

Søknad bes sendt på vårt elektronisk søknadsskjema
Evt. kan søknad vedlagt CV sendes til Kvinesdal kommune, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal.

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, regler og avtaleverk. Medlemskap i KLP med
2 % pensjonsinnskudd.

Søknadsfrist: 02.06.2017

NB!
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen. Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentleglova.