Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Logoped - Lister PPT

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Søknadsfrist: 01.06.2017

Listerkommunene Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal har et interkommunalt samarbeid i forhold til tjenester som Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) og Logopedi. Kommunene ønsker en logopedtjeneste som fungerer tett opp mot PPT. Blant annet gjennom felles ledelse og felles personalmøter/fagsamlinger, men som likevel skal være enn selvstendig tjeneste med Farsund kommune som vertskommune. Logopedtjenesten skal betjene brukere fra alle de 5 kommunene i samarbeidet, og det er ønskelig at tjenesten har både en behandlende og veiledende funksjon.

Ved logopedtjenesten i Lister har vi ledig en 100 % fast stilling som logoped.

Stillingen vil bli tillagt arbeidsoppgaver innen hele Listerregionen og oppgavene vil i stor grad rette seg mot arbeid med barn og unge.

Tiltredelse snarest/ etter avtale.

Vi søker en medarbeider med følgende kvalifikasjoner:

  • Godkjent utdanning/ sertifisering som logoped
  • Veiledningskompetanse/ veiledningserfaring vil være en fordel
  • Erfaring fra barnehage og/ eller skole vil være en fordel
  • Gode evner til å arbeide strukturert og selvstendig
  • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

Regionen tilbyr deg varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, og det legges vekt på tverrfaglig samarbeid, som kan gi gode utviklingsmuligheter.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Søker må ha sertifikat og disponere bil i tjenesten. For nærmere informasjon om stillingen kontakt leder for Lister PPT: Hanne Kristin Lervik, sentralbord Farsund kommune 38 38 2 00 eller på mobil 97 00 18 99.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Ledige stillinger finnes på www.farsund.kommune.no .Dokumentasjon på utdanning og praksis med mer må medbringes ved innkalling til intervju. Søkerliste kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist: 01.06.2017

Listerkommunene Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal har et interkommunalt samarbeid i forhold til tjenester som Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) og Logopedi. Kommunene ønsker en logopedtjeneste som fungerer tett opp mot PPT. Blant annet gjennom felles ledelse og felles personalmøter/fagsamlinger, men som likevel skal være enn selvstendig tjeneste med Farsund kommune som vertskommune. Logopedtjenesten skal betjene brukere fra alle de 5 kommunene i samarbeidet, og det er ønskelig at tjenesten har både en behandlende og veiledende funksjon.

Ved logopedtjenesten i Lister har vi ledig en 100 % fast stilling som logoped.

Stillingen vil bli tillagt arbeidsoppgaver innen hele Listerregionen og oppgavene vil i stor grad rette seg mot arbeid med barn og unge.

Tiltredelse snarest/ etter avtale.

Vi søker en medarbeider med følgende kvalifikasjoner:

  • Godkjent utdanning/ sertifisering som logoped
  • Veiledningskompetanse/ veiledningserfaring vil være en fordel
  • Erfaring fra barnehage og/ eller skole vil være en fordel
  • Gode evner til å arbeide strukturert og selvstendig
  • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

Regionen tilbyr deg varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, og det legges vekt på tverrfaglig samarbeid, som kan gi gode utviklingsmuligheter.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende

lover, reglement og tariffavtaler. Søker må ha sertifikat og disponere bil i tjenesten. For nærmere informasjon om stillingen kontakt leder for Lister PPT: Hanne Kristin Lervik, sentralbord Farsund kommune 38 38 2 00 eller på mobil 97 00 18 99.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Ledige stillinger finnes på

www.farsund.kommune.no. Dokumentasjon på utdanning og praksis med mer må medbringes ved innkalling til intervju. Søkerliste kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).