Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Pedagogisk Psykologisk rådgiver - Lister PPT

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Søknadsfrist: 01.06.2017

Lister Pedagogisk Psykologiske Tjeneste (Lister PPT) er organisert som en interkommunal tjeneste for kommunene Farsund (vertskommune), Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal. Tjenesten har fire regionale kontorer og PPT sitt arbeid omfatter både førskolebarn, grunnskolebarn og voksne med spesielle opplæringsbehov. Sentrale oppgaver for PPT er både sakkyndig utredning og systemrettet/ forebyggende arbeid.

Ved Lister-PPT har vi ledig to faste 100% stillinger som PP-rådgiver.

De sentrale oppgavene til PPT  er sakkyndig utredning, rådgivning og veiledning i forhold til klienter med spesialpedagogiske behov, samt  kompetanse- og organisasjonsutvikling i forhold til barnehage, skole, hjem og kommunene ellers.

Vi søker medarbeidere som har:

  • Relevant utdanning fra universitet/ høyskole - fortrinnsvis profesjonsstudie/ hovedfag/ mastergrad innenfor fagområdene psykologi/ spesialpedagogikk/ pedagogikk/ pedagogisk-psykologisk rådgivning
  • Annen, relevant høyere utdanning kan bli vurdert
  • Gode evner til å arbeide strukturert og selvstendig, samt evne til å følge opp forvaltningsmessige krav til skriftlighet vil bli vektlagt
  • Fleksibilitet, omstillingsevne og gode samarbeidsevner vil være nødvendig i jobben
  • Utredningskompetanse/erfaring fra pedagogisk psykologisk sakkyndighetsarbeid vil være en fordel
  • Kompetanse/ erfaring/ interesse for veiledning, utviklingsrettet arbeid og kompetanseutviklingsarbeid i skole spesielt vil være en fordel
  • Erfaring fra/ god kjennskap til PPT og skole vil være en fordel

Du må være serviceinnstilt og like å jobbe med mennesker, like faglige utfordringer, ha gode samarbeidsevner og kunne jobbe godt i team. Samtidig må du også kunne arbeide selvstendig og nøyaktig og tåle et høyt arbeidstempo. Vår organisasjon er i stadig utvikling, og det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer. Stillingen kan bli tillagt arbeidsoppgaver innen hele Listerregionen, og kontorplassering vil kunne bli endret ut i fra det til en hver tid gjeldende behov.

Personlige egenskaper vil bli sterkt vektlagt.

Lister-PPT kan tilby sine medarbeidere varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Det fokuseres på faglig kvalitet, tverrfaglig samarbeid, kompetanse- og organisasjonsutvikling - noe som gir gode utviklingsmuligheter for de ansatte.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Søker må ha sertifikat for personbil og disponere bil i tjenesten.

For nærmere informasjon kontakt Leder for Lister PPT Hanne Kristin Lervik via sentralbord i Farsund kommune 38 38 20 00 eller på mobil 97 00 18 99. Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Ledige stillinger finnes på www.farsund.kommune.noDokumentasjon på utdanning og praksis med mer må medbringes ved innkalling til intervju. Søkerliste kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste). 

 

Søknadsfrist: 01.06.2017