Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Årlig reisestipend til heltidsstudenter

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt NÅ

Tog og buss.Søknadsfrist 31.12.2017.

Kvinesdal kommune gir 5000 kr i reisestipend til heltidsstudenter ved universitet og høgskoler. Stipendet tildeles etter årlig søknad.
(jfr. Kommunestyrets vedtak i sak 69/17)

For å få innvilget stipend må du :

  • Være heltidsstudent ved universitet eller høgskole
  • Søke innen søknadsfristen 31.12.17
  • Forbli folkeregistrert i Kvinesdal kommune gjennom studietiden

Søknadsskjema i pdf- og word-format. (PDF-versjonen må skrives ut før utfylling. Word-versjonen kan du fylle ut på PC'en.)

Du vil få et vedtak:

Vedtak om innvilget stipend vil du motta kort tid etter vi har mottatt søknaden.
Vedlagt vedtaket vil du finne egenerklæring hvor du bekrefter at du forblir folkeregistrert i Kvinesdal kommune gjennom studietiden 2017/2018

Hvordan få utbetalt innvilget stipend ?

Etter avgift for 2. semester er betalt, må følgende sendes kommunen – innen fristen 15.02.18

  • Kvittering på betalt avgift for 2. semester
  • Dokumentasjon om at du er heltidsstudent ved et universitet eller høgskole
  • Undertegnet egenerklæring om folkeregistrering

Når blir stipendet utbetalt ?

Stipendet utbetales i løpet av februar 2018

Merk :

  • Ufullstendige søknader kan bli avslått
  • Manglende innsendt dokumentasjon innen fristen kan medføre bortfall av innvilget stipend