Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Brøyting av private veger vinteren 2017/2018

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt NÅ

Brøytebil merket for gjenbruk med endringerSøknadsfrist for brøyting av private veger vinteren 2017/2018: 20. oktober 2017.

Sistefrist for oppsigelse av brøyting av private veger vinteren 2017/2018: 1. november 2017

De som hadde brøyting sesongen 2016/2017 videreføres automatisk. Det vil derfor ikke være nødvendig å sende ny søknad.

Siste frist for å søke er 20. oktober 2017. Etter denne datoen vil søknader ikke bli behandlet før neste vintersesong.

Siste frist for oppsigelse for brøyting av private veger vinteren 2017/2018 er 1. November 2017.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Teknisk leder veg Tobias Røiseland, tlf. 970 51 612.

Brøyteavgift for private veger 2017 er kr 2 152,‐ + mva.

Brøyting av private veger utføres etter følgende regler:

  1. Ved normale nedbørsmengder skal gang‐/sykkelstier være brøytet før kl. 08.00.
  2. Brøyting av kommunale veger prioriteres før private, dette i henhold til brøytereglementet.
  3. Der hvor det kjøres skolebarn, skal disse vegene prioriteres.
  4. Dersom det ikke er satt opp brøytestikker, blir vegen ikke brøytet. Dette gjelder også de som har fått innvilget brøyting tidligere.
  5. Den til enhver tid gjeldende brøyteavgift må være innbetalt til kommunen til nærmere fastsatt tid. 
  6. Alle oppsittere langs vegen skal betale avgift. Dersom en oppsitter unnlater å betale, opphører brøytingen umiddelbart.

Ved andre spørmål ta kontakt med Teknisk leder veg, Tobias Røiseland, 970 51 612 eller servicekontoret, tlf. 38 35 77 00