Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Trafikksikkerhetsplanen - Handlingsdel for 2017

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt NÅ

Forside Kommunedelplan trafikksikkerhet HandlingsdelenDriftsutvalget har vedtatt handlingsdelen for 2017 til Kvinesdal kommunes trafikksikkerhetsplan.

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 ble vedtatt av kommunestyret i 2011 og angir kommunens mål innenfor trafikksikkerhetsarbeidet.

I kommunedelplanen inngår en handlingsdel som skal rulleres årlig i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser om planlegging.

Handlingsdelen omfatter:

  • Ansvars- og oppgavefølging i kommunens organisasjon
  • Fysiske tiltak
  • Holdningsskapende arbeid/ tiltak

Driftsutvalget har nå vedtatt handlingsdelen for 2017.