Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Oppmåling i Kvina og Litlåna - informasjon til grunneiere

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Planlegging av flomsikringsarbeid i sentrum er nå i oppstartsfasen. I første omgang skal det nå gjøres registreringer for å få en oversikt over bunnforholdene i Kvina og Litleåna. I den forbindelse har NVE engasjert Landmåler Sør AS til oppmåling av tverrprofiler i Kvina og Litlåna. Det er en omfattende jobb og utstrekning er fra Eramet AS opp til Gullestadneset i Kvina, og opp til Hetleskei i Litleåna. Gjennomføringsperiode er fra nå og ut til midten av mai

Det er primært areal under vann som skal måles opp, men elvekantene måles også opp slik at det blir en god sammenkopling med den høydemodellen som ligger på terrenget. Det er aktuelt å etablere noen fastmerker for å gjennomføre oppmålingen. Kontaktperson i Landmåler Sør AS er Torgeir Erdvig, tlf 91564016.