Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Eiendomsskatt 2018- offentlig gjennomsyn

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 86/17, den 13.desember 2017, om utskriving av eiendomsskatt i Kvinesdal for 2018, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 1. mars 2018.

Listen viser de skattepliktige eiendommene, verdien av disse, skattesats som er benyttet og hvor mye den utskrevne skatten blir på den enkelte eiendommen.

Eiendomsskattesatsen for 2018 settes til 7 promille, jfr. eiendomsskatteloven § 11.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker.

Eiendomsskattekontoret har adresse: Kvinesdal kommune, Eiendomsskattekontoret ,V/Ove Ege, nesgata 11, 4480 Kvinesdal, evt. epost til:

Skattelistene er lagt ut i Servicetorget og på hjemmesiden

Økonomisjef

Ove Ege

Eiendomsskattelisten 2018