Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Utstillingen "Hvis klær kunne fortelle"

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Redde Små i samarbeid med Kvinesdal kommune, inviterer til utstillingen:

Sko

«HVIS KLÆR KUNNE FORTELLE»

en dokumentasjon av vold og overgrep mot barn, KVINESDAL KULTURHUS 12.-18. mars 2018

«Hvis klær kunne fortelle» er barnefortellinger presentert gjennom klær og gjenstander som var med i situasjoner der barn ble utsatt for ulike krenkelser.


Alle historiene er autentiske og de er gitt til www.reddesmå.no som presenterer utstillingen. Det er Siri Søftestad og Øyvind Aschjem som er initiativtakere til utstillingen.De har begge årelang erfaring fra arbeid med barn som har vært utsatt for krenkelser og de er også ansvarlige for nettstedet www.reddesmå.no. 

Utstillingens intensjon er å bringe barnefortellinger så nær tilskueren at det skapes følelsesmessig engasjement og mot til å handle på vegne av de minste barna. Utstillingen ble første gang vist i 2012 og har siden vandret Norge rundt.

Program for utstillingen i Kvinesdal

Utstillingen vises i Kvinesdal kulturhus 12. -18. mars 2018

Åpent for publikum:
Tirsdag 13., onsdag 14., fredag 16., lørdag 17. og søndag 18. mars kl. 14.00-18.00
Torsdag 15. mars fra kl. 15.30-18.00
Mandag 12. mars kl. 13.00-19.00 er utstillingen reservert for besøk fra ansatte i barnehager og skoler.
Tirsdag 13. – fredag 16. mars på formiddager er utstillingen reservert for besøk av skoleklasser etter avtale.
Tirsdag 13. mars kl. 16.00-18.00: Foredrag av Siri Søftestad for ansatte i skoler, barnehager og barnevern.
Tirsdag 13. mars kl. 18.30-20.30: Felles foreldremøte i kulturhuset, arrangert i samarbeid med kommunalt FAU, med foredrag av Siri Søftestad.

BEHOV FOR Å SNAKKE MED NOEN?

Kvinesdal helsestasjon tlf. 38 35 79 90
Avdeling for psykisk helse tlf. 99 59 75 34
Lister barnevern   tlf. 38 38 20 00
Vest-Agder familievernkontor avdeling Farsund tlf. 38 39 58 80

last ned