Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Vedtatt: Detaljregulering for bedehus på Øvre egeland

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

informasjonKvinesdal kommunestyre vedtok den 15.11.17, sak 77/17, detaljregulering for bedehus på Øvre Egeland.

Kommunestyret vedtok med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 i møte den 15.11.17, sak 77/17, detaljreguelring for bedehus på Øvre Egeland (10372015004). Planen legger til rette for nytt bedehus med tilhørende funksjoner. I tillegg er planen gitt en utforming som i størst mulig grad skal sikre naturmangfoldet knyttet til Heldalsbekken.

Plandokumentene:

pdfPlanvedtaket

pdfPlankartet

pdfBestemmelser

pdfPlanbeskrivelse

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Eventuell klage må fremsettes skriftelig til Kvinesdal kommune innen 21.12.17. Frist for krav om erstating eller rett til å kreve innløsninger etter henholdsvis §§ 15-3 og 15-2 i plan- og bygningslvoen, er 3 år fra kunngjøringsdato.