Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Kartlegging i Kvina og Litleåna

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

NVE utfører nå kartleggingsarbeid i Kvina og Litleåna for å skaffe bedre høydedata som beskriver terrenget både over og under vann. Dette er et ledd i kartlegging av naturfare og eventuelle fremtidige sikringstiltak langs vassdraget.

Strekningen som skal kartlegges er fra Galdalsvann i Litleåna og Nedre Kvinlog (Oksefossen) i Kvina til utløpet i Fedafjorden. Arbeidet vil pågå frem til 20. nov. 2017.

Kartleggingen foregår med laserskanning med fly, ekkolodding fra båt og måling av tverrprofiler i elva. Det vil derfor bli ferdsel av landmålere og båt langs deler av elva i denne perioden.

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med NVE ved Martin Jespersen ( / 46804660)