Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for bedehus på Øvre Egeland

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Kommuneplanarbeid 1Forvaltningsutvalget vedtok i møte den 11.05.17 å legge forslag til detaljreguelring for bedhus på Øvre Egeland ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist 10.08.17.

Forvaltningsutvalget vedtok i møte den 11.05.17, sak 29/17, å legge forslag til detaljregulering for bedehus på Øvre Egeland (10372015004) ut til offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

Planforslaget legger til rette for nytt bedehus med tilhørende funksjoner.

Plandokumentene:

pdfPlanvedtak sak 29/17

pdfPlankart

pdfBestemmelser

pdfPlanbeskrivelse med vedlegg

pdfVedlegg til planbeskrivelsen

Evt. merknader til planforslaget sendes skriftelig til Kvinesdal kommune, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal eller til e-post: innen 10.08.17.