Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Endring i områderegulering for Liknes

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

phoca thumb m Kommuneplanarbeid 1Kvinesdal kommunestyret vedtok i møte den 07.06.17 endring i formålet B/F/K4 i områderegulering for Liknes. Frist for evt. klage er 14.07.17.

Kommunestyret vedtok i møte den 07.06.17, sak 45/17, endringer knyttet til planens formål B/F/K4 i Liknes sentum som omfatter bolig, forretning og kontor.

Planendringen innebærer justering av formålet i tråd med eiendomsgrenser. Byggegrenser justeres i tråd med eksisterende bebyggelse, men likevel slik at byggegrense blir 2,0 m fra formålsgrense og eiendomsgrense for ubebygd areal mot Kvina. Det er videre innregulert lekeareal sør for torget, mellom B/F/K4 og Elvevegen. Lekearealet erstatter tidligere innregulert paviljong – markedshall. Endringen innebærer at også ny bebyggelse i kvartalet kan oppføres i inntil tre etasjer og inneholde bolig, forretning, kontor.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Eventuell klage må framstilles skriftlig og sendes til Kvinesdal kommune innen 14.07.17. Frist for krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 og rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2, er 3 år fra kunngjøringsdato.

 

pdfPlanvedtak endring områderegulering for Liknes, område B/F/K4