Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Åpen omsorg og rehabilitering

Publisert . Sist endret . i kategorien Åpen omsorg og rehabilitering

Kontaktinformasjon
Postadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal
Besøksadresse: Farmonen 13 B, 4480 Kvinesdal
Telefon: 38 35 76 00
epostadresse:
Konstituert enhetsleder:·Torhild Kvinlaug epost:

Åpen omsorg og rehabilitering yter og administrerer hjemmetjenester for hele Kvinesdal kommune.
Vi tilbyr tjenester som hjemmesykepleie og hjemmehjelp til hjemmeboende, som på grunn av sykdom eller funksjonshemming trenger nødvendig helsehjelp for å kunne bo hjemme. Til hjemmeboende regnes også omsorgssentrene som tilbyr leiligheter/hybler med bemanning fordelt på Feda og Fjotland. I tillegg har enheten ansvar for ergoterapeut, hilseminister, hjelpemiddelkoordinator, ambulerende vaktmester, brukerstyrt personlig assistent, trygghetsalarm, matombringing, omsorgslønn, fysioterapeut og dagsentertilbud. Enheten hjelper også til med tilrettelegging/hjelpemidler og tildeling av ulike boliger. Tjenestene tildeles etter søknad.

Informasjonsbrosjyre:

Aktuelle planer/dokumenter: