Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Nødtelefoner

Publisert . Sist endret . i kategorien Beredskap

Liste over viktige nødtelefonnummer
TelefonnummerOrganisasjon
110 Brann
112 Politi
113 Ambulanse
116 117 Kvinesdal Legevakt
91 30 01 60 Vakttelefon, teknisk drift

116 111

Alarmtelefon for barn og unge

38 17 69 20 Pasient- og brukerombud Vest-Agder
80 03 01 96 Kontakttelefon: Vern for eldre (Hverdager fra kl. 09.00-15.00) 
81 53 30 32 Demenslinjen
38 10 22 00

Vest-Agder krisesenter for kvinner

91 36 65 24

Krisetelefon for menn utsatt for
vold i nære relasjoner

dinutvei.no original gronnramme rgb logo2016 dinutvei.no - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep