Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Står du i manntallet?

Publisert . Sist endret . i kategorien Valg

Gammel valgurne fra KvinesdalFor å stemme ved valget må du stå i manntallet. Mottar du valgkort i begynnelsen av august, er du innført i kommunens manntall.
Du kan undersøke om du står i manntallet

- ved å henvende deg i Servicekontoret i Kvinesdal kommune,
- du kan spørre via epost: eller per tlf. 38357700.

Manntallslistene blir liggende ute til og med valgdagen 11. september.

Har du nylig flyttet til kommunen og flyttingen ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2015, vil du stå oppført i den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra eller om du vil forhåndsstemme.
Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut, eller det er andre feil i listene, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Klagen skal være skriftlig og den skal begrunnes.

Valgstyrets adresse er: Kvinesdal valgstyre: Nesg. 11, 4480 Kvinesdal