Skolerute

Opprettet 20.09.11 Sist endret Lørdag, 16 Mars 2013 Tema Grunnskoleopplæring, Videregående opplæring, Emneord

kommuneKalenderoversikt over ferieavviklingen i grunnskolen.

Lokal informasjon

Skoleruta er en kommunal forskrift som fastsetter dagene da det skal drives grunnskoleopplæring i løpet av ett skoleår. Skoleruta angir skoleårets start- og sluttdato, og hvilke dager som er ferie- og fridager. Skoleruta for grunnskolene i Kvinesdal kommune finner du her: 

Skolerute 2015/2016

Skolerute 2016/2017

Skolerute 2017/2018